Samenleving
Digitaal leven

Digitaal leven

De digitale samenleving geeft mensen vele mogelijkheden. Zij biedt volop kansen op zelfontplooiing, brengt mensen met elkaar in contact en stelt hen in staat snel en gemakkelijk ideeën uit te wisselen. Tegelijkertijd stelt de toenemende digitalisering de samenleving voor belangrijke uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat digitale technologie voordelen biedt voor alle mensen en dat er niemand achterblijft? Hoe bereiken we dat iedereen over voldoende digitale vaardigheden beschikt om vooruit te komen in het leven?

Balans 
Digitale media hebben steeds meer impact op ons leven. Op onze tijdsbeleving, op het contact met  anderen, op onze blik op de wereld en zelfs op onze gezondheid. Hoe zorgen we dat de effecten van digitale media vooral positief zijn? Hoe behouden we een gezonde balans in een samenleving die steeds meer digitaliseert?

VodafoneZiggo wil dat iedereen kan deelnemen aan de digitale maatschappij en dat mensen in staat zijn om dit verantwoord te doen. Om mee te komen op digitaal gebied, is het belangrijk dat mensen digitale vaardigheden ontwikkelen. 

Met onze programma's richten we ons op scholieren, senioren en families.

Kansrijke toekomst voor kinderen

Senioren en families

Samenwerken met andere partijen

Digitaal leven volgens VodafoneZiggo