Verhalen
Vooruitgang voor mens en milieu

Vooruitgang voor mens en milieu

Louise Meijer over de ambitieuze plannen voor het VodafoneZiggo van 2025

De ambities liegen er niet om. In 2025 wil VodafoneZiggo twee miljoen mensen in de samenleving vooruit geholpen hebben en tegelijkertijd haar impact op het milieu hebben gehalveerd. Dat vraagt veel van de hele organisatie. Louise Meijer, directeur Corporate Social Responsibility (CSR), vertelt meer over de plannen voor 2025. "Dit is een ambitie van iedereen, het hele bedrijf. Alle onderdelen leveren hun eigen bijdrage aan onze impact op mens en milieu, en belangrijk: dat meten we ook."

Als een van de grootste aanbieders van telecom is VodafoneZiggo dagelijks aanwezig in het leven van miljoenen mensen. Bij die rol hoort ook maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze dienstverlening is cruciaal en dat is ten tijde van COVID-19 alleen maar nog duidelijker geworden. VodafoneZiggo biedt al jaren programma's over digitale vaardigheden, voor jong en oud. Ook gebruikt het bedrijf 100% windenergie. Maar om de ambitieuze doelen van 2025 te halen, is meer slagkracht nodig.

People, Planet, Progress
Het 'People Planet Progress'-plan helpt hierbij, door op vijf thema's proactief oplossingen en innovaties te brengen. Deze vijf thema's zijn:

- Duurzame inkoop van dienst en product
- Gelijke kansen in een digitale samenleving
- Technologie voor de maatschappij
- Alles voor een gezond milieu
- Een diverse en inclusieve cultuur

Hoger doel
"Het belangrijkste uitgangspunt van ons CSR-beleid is dat we heel bewust omgaan met onze impact op mens en milieu. En dat we er alles aan doen om deze impact positief te laten zijn", vertelt Louise Meijer. "Die manier van denken wordt steeds belangrijker in onze bedrijfscultuur en -identiteit."

De visie van de buitenwereld sluit daar naadloos op aan. "Steeds meer mensen nemen duurzaamheid mee als afweging voor waar ze willen werken, wat ze kopen of eten, of waarin ze beleggen. Onze klanten, partners en investeerders juichen het óók toe dat we duurzaam ondernemen. Reden te meer om CSR echt een onderdeel van onze bedrijfsvoering en strategie te maken. Zodat iedereen binnen de organisatie doordrongen is van ons hoger doel, er aan bijdraagt en dit uitdraagt."

CSR als onderdeel van de business
"Ik ben directeur van Brand, Communications & Media. Die afdeling buigt zich over merk en marketingcommunicatie, maar dus ook verantwoordelijk voor CSR. Dat is een heel bewuste keuze. Op deze manier hebben we binnen VodafoneZiggo onze externe verantwoording als merk(en) direct gekoppeld aan onze activiteiten. 'A brand is what a brand does' is een gevleugelde uitspraak in marketingland, die op deze manier een heel concrete invulling krijgt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons geen losstaande stafafdeling, maar daadwerkelijk een onderdeel van de business. Sterker nog: we hebben de CSR-doelen opgenomen in de strategieën en doelstelling van álle afdelingen binnen VodafoneZiggo. Zo maken we concrete afspraken en vergroten we de betrokkenheid."

Slimme technische oplossingen
Voor klanten maakt VodafoneZiggo het verschil door oplossingen te bedenken die hun leven beter maken. Het bedrijf zet vol in op technologie die de samenleving moet dienen. Bijvoorbeeld op het gebied van eHealth of Internet of Things. Maar die maatschappelijke betekenis gaat verder dan puur producten en diensten.

Vrijwilligerswerk stimuleren
VodafoneZiggo stimuleert alle collega's bovendien om vrijwilligerswerk te doen, dat aansluit bij de People Planet Progress-ambitie. Op die manier verspreiden ze hun kennis en expertise via het Step up for Good-programma. Medewerkers zetten zich bijvoorbeeld in voor diverse projecten die jong en oud leren om te gaan met de toenemende digitalisering. Het interactieve lesprogramma Online Masters stelt jongeren in staat hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. En Welkom Online is bedoeld om juist de oudere doelgroep bekend te maken met de mogelijkheden van online.

Connecties in rampgebieden
Er zijn speciaal getrainde medewerkers die via het Instant Network-programma naar rampgebieden reizen om daar tijdelijke communicatienetwerken op te bouwen. "Weinig mensen weten dat we dat doen, terwijl het wel bijdraagt aan interne trots en externe waardering."

Ambitie is groot
"We zijn al een aantal jaren heel goed op weg met onze duurzame en sociale doelstellingen maar onze ambitie blijft groot. Zo gebruiken we al 100% windenergie en recyclen en hergebruiken wij 100% van onze netwerkmaterialen. Toch zien we nog steeds kans om 50% te besparen op onze milieu impact, zegt Meijer. "Door na te denken over verpakkingen, afspraken te maken met onze leveranciers en kritisch te zijn in onze productontwikkeling bijvoorbeeld."

Meer recyclen, minder uitstoot
Een forse vermindering van de CO2-uitstoot en geen afval meer produceren. Op die manier wil VodafoneZiggo goed zorgen voor de planeet. Deels kan dat door interne maatregelen te nemen. Sterk letten op het eigen energieverbruik bijvoorbeeld. Het overgrote deel van de kantoormedewerkers komt met het openbaar vervoer naar werk. Leaseauto's zijn alleen beschikbaar voor mensen die voor hun werk niet zonder kunnen. Producten zoals de mediaboxen worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd en telefoons worden na gebruik gerecycled. Ook de verpakkingen worden steeds kleiner en beter afbreekbaar.

Streng voor leveranciers
Tegelijkertijd kijkt het bedrijf streng naar de hele keten. Leveranciers hebben namelijk ook invloed op de CO2-footprint. Hoe maken zij hun producten? En hoe leveren ze die aan bij VodafoneZiggo? Van leveranciers wordt daarom eveneens verwacht dat zij zo duurzaam mogelijk produceren en continu zoeken naar manieren om dat proces verder te verbeteren.

Groen investeren
Om de duurzaamheidsstrategie verder te ondersteunen, heeft VodafoneZiggo in 2020 haar eerste 'green bond' uitgegeven. Dat is een obligatie die beleggers laat investeren in duurzame of maatschappelijke projecten.

En na 2025?
"Ik heb er alle vertrouwen in dat onze aanpak ervoor zorgt dat we onze doelstellingen gaan bereiken, maar 2025 is niet het eindpunt. Technologische ontwikkelingen gaan snel en bieden ons misschien wel de mogelijkheid om nóg meer mensen met digitale toepassingen vooruit te helpen", zegt Meijer. "Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar de mogelijkheden van IoT-oplossingen: wat zal de smart city ons allemaal brengen? Maar eerst gaan we er met elkaar alles aan doen om onze duurzame doelen te bereiken."

Lees meer over de PPP-doelen

De komende tijd volgens op deze website meerdere verhalen over projecten die binnen deze strategie vallen.