Om haar duurzaamheidsstrategie verder te ondersteunen, heeft VodafoneZiggo haar eerste Green Bond Framework gepubliceerd. Het Green Bond Framework geeft VodafoneZiggo de mogelijkheid om Green Bonds uit te geven voor de financiering van duurzame projecten. De eerste Green Bond van VodafoneZiggo is met succes gelanceerd en geprijsd op 7 december 2020. Er zal een aanvraag worden ingediend om de Green Bond te noteren aan Euronext Dublin, na de verwachte settlement van de obligaties op 18 december 2020.

VodafoneZiggo's Green Bond Framework is gecertificeerd door Sustainalytics, een toonaangevend internationaal bedrijf op het gebied van Environmental Social Governance (ESG) onderzoek en ratings, als zijnde overeenkomstig de ICMA Green Bond Principles. VodafoneZiggo is voornemens om jaarlijks een onafhankelijk geaudit rapport over de impact van haar investeringen in haar groene projecten te verstrekken. Het Green Bond Framework sluit aan bij de nieuwe Corporate Social Responsibility (CSR) strategie van VodafoneZiggo, getiteld 'People, Planet, Progress', om de impact van VodafoneZiggo op het milieu te halveren en het leven van twee miljoen mensen in Nederland te verbeteren.

VodafoneZiggo CFO Ritchy Drost: “We hebben de volgende stap gezet om onze CSR-strategie te realiseren door onze eerste Green Bond te lanceren. Deze financieringstransactie stelt ons in staat om te blijven investeren in groene initiatieven die onze CSR-ambitie ondersteunen. We hebben een Framework opgesteld dat ons de mogelijkheid biedt om meer groene financieringen aan te trekken in de toekomst. Ons Framework is gecertificeerd door de toonaangevende en onafhankelijke duurzaamheidsbeoordelaar Sustainalytics, wat vertrouwen geeft dat we goed gepositioneerd zijn om onze CSR-ambities uit te voeren.

Groene Projecten
VodafoneZiggo zal groene projecten financieren die het milieu minder belasten op gebieden als duurzame energie, energie-efficiëntie, duurzaam vervoer, eco-efficiënte producten, technologie en processen en groene gebouwen. De volgende voorbeelden van groene projecten die zijn geselecteerd in overeenstemming met het Green Bond Framework van VodafoneZiggo, maken deel uit van de CSR-strategie van VodafoneZiggo:

  • Investeren in de ontwikkeling van; Internet of Things, de vaste en mobiele netwerken, klantproducten en gebouwen om elk jaar een 2% energie-efficiëntie verbetering te realiseren
  • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en gebruik van 100% windenergie
  • Het verstrekken van een onbeperkte OV-chipkaart voor alle werknemers om het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen en te bevorderen
  • Implementatie van maatregelen ter vermindering van E-waste, zoals het opknappen en recyclen van mediaboxen, modems en mobiele telefoons en het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen

Door te investeren in dergelijke groene projecten zal VodafoneZiggo bijdragen aan de bevordering van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties met betrekking tot Betaalbare en Duurzame Energie (SDG7), Industrie, Innovatie en Infrastructuur (SDG9), Duurzame Steden en Gemeenschappen (SDG11) en Verantwoorde Consumptie en Productie (SDG12).

Transactiedetails
De eerste Green Bond die wordt uitgegeven in overeenstemming met het Green Bond Framework bestaat uit €700 miljoen 2,875% Vendor Financing Notes met een looptijd tot 2029, waarvan VodafoneZiggo verwacht dat deze op 18 december 2020 zullen worden uitgegeven. De opbrengst van deze Green Bond uitgifte zal worden gebruikt voor de aflossing van €700 miljoen aan bestaande schulden en voor de aankoop van VodafoneZiggo-vorderingen. De bestaande schulden bestaan uit €600 miljoen 2,5% Vendor Financing Notes met een looptijd tot 2024 en €100 miljoen aan Vendor Finance kredietlijnen met een looptijd tot 2021. In het kader van het Green Bond Framework committeert VodafoneZiggo zich om een bedrag gelijk aan de netto-opbrengst van de Green Bond uitgifte te investeren in bestaande en/of toekomstige groene projecten.

Opinie van Sustainalytics over het Green Bond Framework van VodafoneZiggo
Sustainalytics, een onafhankelijke deskundige, heeft het Green Bond Framework gecertificeerd middels een afgegeven opinie. Samenvattend verwacht Sustainalytics dat de groene projecten die worden gefinancierd door de netto-opbrengst of een bedrag gelijk aan de netto-opbrengst van Green Bonds die worden uitgegeven in overeenstemming met het Green Bond Framework, positieve milieueffecten zullen creëren. Sustainalytics: "Wij zijn van mening dat het VodafoneZiggo Green Bond Framework is afgestemd op de algemene duurzaamheidsstrategie van het bedrijf en dat de groene categorieën voor het gebruik van opbrengsten zullen bijdragen aan de bevordering van VN-doelstelling 7, 9, 11 en 12 voor duurzame ontwikkeling. Wij hebben er vertrouwen in dat VodafoneZiggo goed gepositioneerd is om Green Bonds uit te geven en dat het Green Bond Framework van VodafoneZiggo robuust en transparant is en in overeenstemming met de vier kerncomponenten van de Green Bond Principles 2018"