Voordat onze producten en diensten bij de klant belanden, hebben ze al een hele weg afgelegd. Denk aan de grondstoffen en de infrastructuur, zoals de mediaboxen en zendmasten. Ook de energie die we gebruiken is onderdeel van de keten. Met als eindpunt het moment waarop onze klanten via ons bellen, tv-kijken en internetten. We willen dat deze héle weg verantwoord en duurzaam verloopt.

Wat dit inhoudt? Dat iedereen veilig werkt en eerlijk verdient. Dat we het milieu zoveel mogelijk sparen. En dat we heel zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van onze klanten. Al onze leveranciers leggen we hiervoor onder de loep. En dat niet alleen, we begeleiden ze ook om hun maatschappelijke prestaties te blijven verbeteren. Zo houden we wereldwijd onze footprint klein, hoe groot we ook zijn.

We realiseren ons dat we – vanwege de omvang van de organisatie - met onze inkoopkracht veel positieve impact kunnen maken. Daarom kopen we zoveel mogelijk duurzame producten in, en werken we hard aan verdere verduurzaming van ons inkoopproces. Alles wat we inkopen moet voldoen aan onze duurzame en ethische standaarden.

We maken hierover afspraken met onze leveranciers. Die afspraken gaan niet alleen over milieu-impact, maar hebben ook betrekking op arbeidsomstandigheden, eerlijke salarissen en veiligheid. Zo kopen we enkel gecertificeerde energie in die is opgewekt door Europese windturbines. Alle afspraken hebben we samengevat in onze duurzame en ethische inkoopcode. Naast werkomstandigheden en eerlijke salarissen bevat onze inkoopcode ook andere onderwerpen die aansluiten bij de OESO-richtlijnen zoals corruptie, milieu, veiligheid en gezondheid.

Zorgvuldig selecteren van leveranciers
Bij VodafoneZiggo stellen we hoge eisen aan onze leveranciers, ook op het gebied van duurzaamheid. Samen met hen willen we onze duurzame ambities behalen. Leveranciers die hier aan bijdragen, hebben een streepje voor in het keuzeproces. In het tender-proces worden meerdere CSR-criteria getoetst en maken onderdeel uit van het keuzeproces.

Voordat we een samenwerking aangaan, starten we een due diligence-procedure om ervoor te zorgen dat we de risico’s kennen die een eventuele samenwerking met een partij met zich meebrengt. Elke leverancier of partij waarmee we potentieel zaken willen doen, wordt met behulp van de World check tool gescreend of ze handelen in landen waar sancties gelden, of ze ooit beboet zijn voor omkoping, en of er sprake is van reputatieschade door slechte berichtgeving in de media. Ook na het afsluiten van de overeenkomst wordt bijgehouden of er veranderingen plaatsvinden in de situatie.

Ecovadis als partner
We zijn een partnership aangegaan met Ecovadis, een onafhankelijk bureau dat ons via een tool helpt de duurzaamheidsprestaties van onze leveranciers te auditen. Samen met Ecovadis vragen wij onze leveranciers om inzicht te geven in 21 CSR-gerelateerde onderwerpen (onderverdeeld in vier thema's: milieu, arbeidspraktijken & mensenrechten, eerlijke handelspraktijken en duurzame inkoop).

De criteria zijn gebaseerd op internationale MVO-normen zoals de Global Compact Principles, de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de normen van het Global Reporting Initiative (GRI), de ISO 26000-norm en de CERES-principes. Ons partnership met Ecovadis zorgt niet alleen voor meer transparantie en de mogelijkheid hier op termijn meer eisen aan te verbinden, we creëren met deze stap ook een groeiend bewustzijn bij partnerbedrijven en leveranciers. Hiermee vergroten we onze indirecte impact op de keten en versnellen we de beweging naar een duurzame toekomst.

Via onze moederbedrijven Vodafone Group en Liberty Global zijn internationale contracten afgesloten met telefoonfabrikanten zoals Samsung en Apple, en producenten van modems, versterkers en mediaboxen. Deze producenten bevinden zich vrijwel uitsluitend in Azië. Net als bij ons, staat duurzame inkoop ook bij onze moederbedrijven hoog op de agenda.

Samenwerken binnen de sector
VodafoneZiggo maakt deel uit van JAC, een internationaal samenwerkingsverband van telecombedrijven met als doel om gezamenlijk audits uit te voeren en invloed uit te oefenen op de CSR-prestaties van invloedrijke leveranciers in de sector. Op deze manieren bundelen we onze krachten en vergroten we onze invloed op mondiaal niveau.

Lees ook:

Gedragscode

Algemene Inkoopvoorwaarden + Duurzame en Ethische inkoopcode

Privacy

Mobiele telefoons, antennes en gezondheid