"Een sterke bedrijfscultuur zorgt voor verbondenheid", aldus Nynke Hagen van HR. "Niet alleen het succes van je bedrijf hangt ervan af, maar ook het werkplezier van je medewerkers." Hoe pakt VodafoneZiggo dit aan?

VodafoneZiggo is een enorme organisatie, met veel mensen in verschillende functies. "Na de samenkomst van Vodafone en Ziggo in 2017 hebben we een gezamenlijk doel vastgesteld: plezier en vooruitgang met elke verbinding", zegt Nynke Hagen, vanuit HR verantwoordelijk voor cultuur en betrokkenheid. "Zo'n 'purpose' biedt houvast en verbinding. Zo weet iedereen waar 'ie aan werkt, en waarom."

Gedrag bepaalt succes
Bedrijfscultuur gaat vervolgens over hóe je dat doel bereikt. Hagen: "De manier waarop je dingen doet, is bepalend voor je succes. Het gedrag van onze medewerkers is dan ook een belangrijk fundament voor onze strategie. Hoe moeten we ons gedragen om onze ambities waar te maken? Dat is een dynamisch proces."

Culture Crew
In dat proces heeft VodafoneZiggo een rol weggelegd voor de Culture Crew: een groep collega's die zich hard maakt voor een prettige cultuur. "Cultuur is van ons allemaal. Hij wordt niet van bovenaf opgelegd, maar is van ons samen. De Culture Crew is een community met diverse collega's uit alle hoeken van ons bedrijf. Zij organiseren sessies, halen meningen op uit de organisatie, bundelen en delen de uitkomsten. Daarmee stimuleren zij een continue dialoog tussen medewerkers en de directie."

Bedrijfswaarden
Open Up, Team Up, Step Up. Dat zijn de drie bedrijfswaarden van VodafoneZiggo. Deze zijn niet van bovenaf opgelegd, maar sámen met de medewerkers vastgesteld. Sindsdien heeft het bedrijf deze drie waarden continu onder de aandacht gebracht. Dat gebeurde via campagnes en verhalen, maar vooral ook door het gesprek over waarden en gedrag in teams te stimuleren. Via een 'Team Up estafette' daagden we collega's uit eens te gaan praten met andere teams, om zo de samenwerking te bevorderen. En collega's die opvallen met gedrag, zetten we in het zonnetje via Open Up, Team Up en Step Up Awards."

Eerlijk over blunders
"Openheid hebben we gestimuleerd door alle directeuren zich persoonlijk voor te laten stellen op intranet. Dat gebeurde op een eerlijke, soms zelfs kwetsbare manier. In podcasts laten we managers eerlijk vertellen over hun fouten, en wat ze daarvan geleerd hebben. Laatst ging ik een stuk wandelen en luisterde ik twee van deze podcasts achter elkaar; heel inspirerend. Het zegt iets over onze cultuur dat collega's, tot het hoogste niveau, durven te vertellen over (soms pijnlijke) blunders. Het maakt duidelijk dat we allemaal mens zijn, ik voelde een soort opluchting: 'O, dat gevoel van onzekerheid hebben zij dus ook wel eens.' Deze openheid helpt enorm om elkaar beter te begrijpen en elkaar op te durven zoeken voor hulp."

Van binnenkomst tot beoordeling
Uiteindelijk verankeren we de waarden in alles wat we doen, vertelt Hagen. "Van het aannemen van nieuwe collega's, tot de manier waarop we ontwikkelgesprekken voeren en de inrichting van onze kantoren. Om zowel medewerkers als managers te helpen, bieden we diverse vaardigheidstrainingen aan. Bijvoorbeeld: hoe geef en ontvang je feedback? En hoe creëer je als leidinggevende een omgeving waarin collega’s uit hun comfort zone durven te stappen en nieuwe dingen proberen? Zo zorgen we dat collega’s onze waarden kennen, omarmen en zich ernaar gedragen. Uiteindelijk maakt dat ons bedrijf beter."

Thuis-gevoel
Het einddoel is een cultuur waarin iedereen zich goed voelt en op zijn/haar best kan zijn, meent Hagen. "Een sterke bedrijfscultuur laat collega's zich thuis voelen in de organisatie. Je begrijpt elkaar, werkt goed samen en kan het beste uit jezelf halen. Cultuur is de lijm die ons bij elkaar houdt."

Lees meer over de Culture Crew