De nieuwe cao voor VodafoneZiggo is definitief. Dit volgt uit de uitslag van de online interne stemronde die vakbond De Unie afgelopen week hield. Het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao werd hierin voorgelegd aan de cao-medewerkers van het bedrijf. De opkomst was hoog: 83 procent bracht zijn stem uit. 67 procent stemde vóór het bereikte onderhandelingsresultaat.

Vakbond De Unie heeft tussen 1 en 8 november 2022 een online raadpleging gehouden voor álle medewerkers die onder de bedrijfs-cao van VodafoneZiggo vallen. Door de hoge opkomst geeft deze uitslag een representatief beeld van de voorkeur van de bijna 7.000 medewerkers van VodafoneZiggo. Daarmee is er voldoende draagvlak voor deze cao. Deze zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in werking treden.

VodafoneZiggo heeft met drie bonden aan tafel gezeten. Naast De Unie is ook met de vakbonden FNV en CNV Connectief onderhandeld. Laatstgenoemde bonden waren echter niet positief over het onderhandelingsresultaat. Samen vertegenwoordigen zij rond de 10% van het VodafoneZiggo CAO-personeel.

Directeur HR Thomas Mulder over deze uitkomst: “Ik dank alle VodafoneZiggo collega's voor het vertrouwen in deze cao en VodafoneZiggo als werkgever. Het is goed dat er nu duidelijkheid is over onze arbeidsvoorwaarden in een periode waarin dit voor heel veel mensen erg belangrijk is”.

Nu de uitslag bekend is gaat VodafoneZiggo starten met de daadwerkelijke invoering van de cao-afspraken.

Highlights nieuwe cao:

  • Looptijd van januari 2022 tot en met december 2023.
  • Een eenmalige netto-uitkering van 1.000 euro netto (op fulltime basis); uitbetaling in twee delen: 500 euro in december 2022 en 500 euro in januari 2023.
  • VodafoneZiggo verhoogt alle salarissen (collectieve verhoging) op 1 januari 2023 met 2% plus 75 euro bruto per maand (op fulltime basis). Als de totale verhoging lager is dan 135 euro per maand, dan wordt dit aangevuld. Iedereen gaat er dus minimaal 135 euro bruto per maand (op fulltime basis) op vooruit.
  • VodafoneZiggo verhoogt alle salarissen (collectieve verhoging) op 1 juli 2023 nog een keer, met 3%.
  • Medewerkers krijgen een aanvulling op het wettelijke betaalde ouderschapsverlof en een deel van de feestdagen wordt flexibel gemaakt.

Lees hier het nieuwsbericht van de Unie met de uitslag.